Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä
Uusi Sieravuori Oy
Radiomiehenkatu 3
20320 Turku
Y-tunnus 1987524-5
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin nimi
Sieravuori-varausjärjestelmän asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Uusi Sieravuori Oy:n alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, maa, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, y-tunnus sekä yrityksen nimi. Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Uusi Sieravuori Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Uusi Sieravuori Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö
Uusi Sieravuori käyttää Sieravuori-varausjärjestelmässä evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeet ovat tarpeellisia varauksen tekemisessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen
Asiakas voi päivittää tietojaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan ylläpitäjään.